Spolana Neratovice – demontáž potrubních tras

Rekonstrukce TV studia Prima – Praha 

Montážní práce, opravy, údržba – Unipertrol Litvínov

Kronospan Zvolen Bučina – montážní práce na ocelových konstrukcích technologií oblasti dávkování AREA 700 

Klabava – Montáž PS02 Segmentového uzávěru (levé a pravé pole) 

Rekonstrukce MONDI Štětí 

Rekonstrukce studia ČT Ostrava 

Montáž T-Com středisko Praha

Parovod – Ústí nad Labem

Montáž ocelových altánů – zahradních domů, Rakousko – Německo

Montáž ocelové konstrukce Spolchemie Ústí nad Labem

Demontáž technologie státní opera v Praze

Elektrárna Prunéřov II OB91 Vápencové hospodářství

Elektrárna Prunéřov OB92 Hospodářství VEP

Elektrárna Prunéřov OB92.1 Vnitřní doprava VEP

Elektrárna Tušimice potrubní trasy

Mondi Štětí G pasy

VD Nechranice